Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy obecnie ponad 22, 4 tys. woluminów (stan z marca 2009 r.). Zbiory powiększane są rocznie o kilkaset książek i zawierają w przeważającej części klasykę literatury (w tym duży zbiór lektur szkolnych) oraz książki z zakresu literatury popularno-naukowej.

   Księgozbiór podręczny składa się z encyklopedii, słowników, albumów i informatorów udostępnianych na miejscu w czytelni biblioteki szkolnej.

       Struktura księgozbioru:

  1. literatura piękna (w tym lektury) – około 60 % księgozbioru,
  2. księgozbiór podręczny – około 5 %
  3. literatura pedagogiczna – około 5 %,
  4. literatura popularno-naukowa – około 30 % księgozbioru.