Uwaga rodzice! Sekty.

John Prokop

Książka ta nie wyczerpuje oczywiście tematu - już choćby pobieżne omówienie wszystkich grup religijnych , sekt i kultów wymagałoby sporządzenia pokaźnej monografii. Przedstawiono tu jednak kilka najbardziej charakterystycznych ruchów , które dzięki prężnej organizacji uzyskały niebagatelny wpływ owych kultów. Porady praktyczne , częściowo opracowane przez specjalistów , częściowo zaś wynikające z praktycznej znajomości problemu, z pewnością pomogą w uporaniu się z problemami , jakie rodzi kontakt młodego człowieka z fascynującą nieraz ideologią przedstawianą przez wyszkolonych misjonarzy.