Sztuka życia. Podręcznik dla "dorosłych dzieci".

Alan Garner, Janet G. Woititz

Czy jesteśmy już dorośli?

Oto książka dla tych, którzy w trudnych sytuacjach oraz pod wpływem stresu zachowują się jak dzieci – stają się niepewni, zażenowani, reagują złością, agresją, płaczem, pasywnością, poczuciem bezsilności. Przydarza się to niemal każdemu z nas. Na podstawie licznych przykładów oraz dzięki metodzie małych kroków przy rozwiązywaniu problemu poznamy:

  • jak pokonać trudności w nawiązywaniu kontaktów,
  • jak konstruktywnie i spokojnie wyrażać emocje,
  • jak poprawić komunikację z otoczeniem,
  • jak wyjść z izolacji, i nie odczuwając dyskomfortu przebywać wśród ludzi,
  • jak łagodnie, ale skutecznie mówić „nie”,
  • jak zachować się wobec krytyki, 
  • jak przebudować nieudany związek.